En Fred, fred es tracten temes relacionats amb els estats de la matèria i com es passa d’un estat a un altre. La importància de la temperatura i com les baixes temperatures afecten a la matèria.
En aquesta demostració, s’utilitzen dos gasos a temperatures molt baixes. Un d’ells en estat sòlid, el diòxid de carboni, que està a 79 graus sota zero, i un altre en estat líquid, el nitrogen a -196 ºC. El diòxid de carboni sòlid – o gel sec – passa directament d’estat sòlid a gasós. Amb ell poden apagar-se vés-les enceses. Quan es transforma en àcid carbònic produeix fums i colors. A -196 ºC, ocorren coses sorprenents: una pilota de goma es fa miques en rebotar contra el sòl, un globus ple d’aire es fa cada vegada més i més xicotet, poden preparar-se gelats en uns pocs minuts, i fins a fregir-se un ou sense necessitat d’usar oli!30

X